2024-09-23

25. évközi hét hétfő

OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
Az önzetlen jóság és alázatosság tesz kedvessé Isten előtt.
Így tanít az örök Bölcsesség:
A jótól ne tartsd vissza azt, aki jót tehet;
inkább te magad is tégy jót, ha teheted!
Ne mondd barátodnak: „Majd jöjj vissza, majd holnap adok!”,
holott azonnal adhatnál neki.
Barátod ellen, aki megbízik benned, sose tervezz gonoszat.
Ok nélkül senkivel se pörlekedjél,
ha semmi rosszat nem tett neked.
A zsarnokoskodóra sose irigykedjél,
az erőszakos ember útját ne kövesd!
Az elvetemült embert utálja az Úr,
de barátjának hívja azt, aki igaz.
A gonosz házát az Úr szegénnyé teszi;
az igaz hajlékára bő áldása hull.
A gőgös gúnyolódókat csúffá teszi;
az alázatosat magához emeli.
Ez az Isten igéje.
Péld 3,27-34

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Az igaz ember * a te szent hegyeden pihen, Uram. 1b. vers.
Előénekes: Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik.
Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája.
Hívek: Az igaz ember * a te szent hegyeden pihen, Uram.
E: Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát.
Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt.
H: Az igaz ember * a te szent hegyeden pihen, Uram.
E: Aki pénzét uzsorára nem adja, * és vesztegetést nem fogad el ártatlan ellen.
Aki így éli életét, * soha meg nem rendül.
H: Az igaz ember * a te szent hegyeden pihen, Uram.
Zsolt 14,2-4ab.5

ALLELUJA
Úgy világítson a ti világosságtok az emberek körében, * hogy jótetteitek láttán Atyátokat dicsőítsék! Mt 5,16 – 3 a. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A keresztény ember hivatása az, hogy világítson másoknak.
Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz:
Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy aki belép a házba, világosságot találjon.
Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyilvánvalóvá ne lenne.
Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 8,16-18

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!
Lektor: 1. Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd szentegyházadat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Tartsd meg Szentatyánkat, N. pápát épségben és biztonságban szent népednek kormányzására!
Hívek: Kérünk téged...
3. Áraszd Szentlelked világosságát az Egyház püspökeire és papjaira!
Hívek: Kérünk téged...
4. Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést!
Hívek: Kérünk téged...
5. Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Adj örök nyugalmat N. testvérünknek [nővérünknek], akiért ezt a szent áldozatot felajánljuk!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Úristen, oltalmunk és erősségünk! Hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot. Engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.