2024-02-18

Nagyböjt 1. vasárnap

Kezdőének:
Misekönyv 168. oldal
Ha hozzám kiált, én meghallgatom; megmentem és megdicsőítem, betöltőm őt napok hosszú sorával. (Vö. Zsolt 90,15-16)

Könyörgés:
Add meg nekünk, mindenható Istenünk, hogy a nagyböjti szent időszak évente visszatérő gyakorlatai által eljuthassunk Krisztus titkainak megértésére, és méltó keresztény élettel igazodjunk hozzá. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: „Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.”
Aztán így szólt Isten: „A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, amely fennáll köztem és köztetek meg minden élőlény és test között. A vízből nem lesz többé vízözön, hogy minden lényt elpusztítson.”
Ez az Isten igéje.
Ter 9,8-15

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Uram, minden utad irgalom és ség, * azoknak, kik szövetséged törnyét megtartják. (8 G. tónus.)
Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg kem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvötő Istenem.
Hívek: Uram, minden utad irgalom és ség, * azoknak, kik szövetséged törnyét megtartják.
E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
H: Uram, minden utad irgalom és ség, * azoknak, kik szövetséged törnyét megtartják.
E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útra tanítja.
H: Uram, minden utad irgalom és ség, * azoknak, kik szövetséged törnyét megtartják.
Zsolt 24,4bc-5ab.6-7c.8-9

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.
A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ő azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.
Ez az Isten igéje.
1Pét 3,18-22

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. (Mt 4,4b. – 2. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 1,12-15

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, Megváltónkat, hogy kegyelmével szívesen vállaljuk az önmegtagadás gyakorlását, és tisztítsuk meg lelkünket a bűnbánattal!
Lektor:
1. A bűnbánatban eltöltött nagyböjti szent idő szolgáljon lelkünk megújulására!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Püspökeink és papjaink hozzanak meg minden áldozatot a lelkek megmentésére!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Híveid megbocsátó szeretete által növekedjék a földön a béke és az egyetértés!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Önmegtagadásaink és áldozatvállalásaink növeljék bennünk a lélek erejét!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Önzetlen szeretetünk által tegyük boldogabbá családjaink életét!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Böjtölésed és önfeláldozásod példája mutatja, hogy az üdvösséget lemondás nélkül el nem érhetjük. Segíts tehát, hogy bűnbánó és áldozatos életet éljünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, tégy méltóvá minket az áldozati adományok felajánlására, amelyekkel az áldott nagyböjti időszak kezdetét ünnepeljük. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
Krisztus megkísértéséről Misekönyv 168. oldal
Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: – Krisztus, a mi Urunk által.
(Ő) Amikor negyven napon át a földi tápláléktól megtartóztatta magát, – megszentelte böjtjével az önfegyelmezésnek ezt a módját.
A sátán minden cselvetését legyőzve megtanított arra, hogy ellenálljunk a romlás kovászának, – így méltó lélekkel ünnepeljük a húsvét szent titkát, és az örök húsvétra is eljussunk.
Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt, – dicséreted himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk (énekeljük):

Áldozási ének:
Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik! (Mt 4,4)
Vagy
Szárnyaival beárnyékoz téged az Úr, és tollai alatt menedékre találsz. (Vö. Zsolt 90,4)

Áldozás utáni könyörgés:
Istenünk, te mennyei kenyérrel tápláltál minket, amely élteti a hitet, megszilárdítja a reményt és erősíti a szeretetet. Kérünk, taníts meg bennünket éhezni az igazi és élő Kenyérre, és add, hogy élni tudjunk minden igéből, amely ajkadról származik. Krisztus, a mi Urunk által.

Könyörgés a népért:
Kérünk, Istenünk, szálljon a te népedre bőséges áldásod, hogy reménye a szorongatás idején növekedjék, erénye a kísértés idején erősödjék, és így részese legyen örök megváltásodnak. Krisztus, a mi Urunk által.