2023-12-15

2. adventi hét péntek

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Isten védi a választott népet, de hűséget vár tőle.
Különben nincs kiút a bajból.

Ezt mondja az Úr, a te Megváltód, Izrael Szentje: „Én az Úr, a te Istened arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell. Ha megtartottad volna parancsaimat, békéd olyan lenne, mint a folyam, igazságod, mint a tenger hullámai. Nemzetséged annyi volna, mint a föveny, és ivadékod, mint a homokszem. Neved sohasem tűnne el, és nem halványodnék el szemem előtt.”
Ez az Isten igéje.
Iz 48,17-19

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Aki téged követ, Uram, * azé lesz az élet világossága. (Vö. Jn 8,12 - 5. tónus)
Előénekes: Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tacsát, † nem lép a bűnösök útjára, * a gúnyolódok körében nem foglal helyet,
hanem az Úr törvényében leli örömét, * az ő parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.
Hívek: Aki téged követ, Uram, * azé lesz az élet világossága.
E: Olyan, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, * mely idejében gyümölcsöt érlel.
Nem fonnyad el a lombja, * siker koronázza minden tettét.
H: Aki téged követ, Uram, * azé lesz az élet világossága.
E: Nem így járnak a gonoszok, nem így, * hanem mint a pelyva, melyet szétszór a szél,
mert az Úr őrzi az igazak útját, * a gonoszok útja pusztulás.
H: Aki téged követ, Uram, * azé lesz az élet világossága.
Zsolt 1,1-2.3.4 és 6

ALLELUJA
Eljön a mi Urunk, siessünk elébe! * Uralma meghozza az áldott békét. – 7 b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ne tartozzunk azok közé, akik sem a Keresztelőre, sem a Messiásra nem hallgatnak!
Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: »Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.« Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: »Ördöge van.« Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: »Lám, a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!« Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 11,16-19

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim!
Jézus minden körülmények között tanúságot tett az Atya mellett. Forduljunk hozzá kéréseinkkel:
Lektor: 1. Adj, Urunk, Egyházadnak kitartást a tanúságtételben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Légy, Urunk, életünk világossága, hogy mindenkor örömmel dicsérhessünk téged!
3. Adj nekünk együtt érző szívet, és segíts, hogy őszinte tisztelettel közeledjünk embertársaink felé!
4. Ne engedd, Urunk, hogy külsőségek alapján, felületesen ítélkezzünk!
5. Légy, Urunk, a haldoklók világossága, állj mellettük a nehéz órákban!
Pap: Mert te ismered és meghallgatod tieidet, dicsérünk és magasztalunk örökkön örökké.
Hívek: Ámen.