12-30

Karácsonyi idő - december 30.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Aki teljesíti Isten akaratát, az örökké él.
Írok nektek, gyermekeim, mert bűneitek bocsánatot nyertek Jézus nevében, írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a Gonoszt.
Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek a (mennyei) Atyát, írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok: él bennetek Isten tanítása, és legyőztétek a Gonoszt.
Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.
Mindaz, ami a világban van: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától való, hanem a világtól. De elmúlik a világ és minden bűnös kívánsága. Aki pedig Isten akaratát teljesíti, az örökké él.
Ez az Isten igéje.
1Jn 2,12-17

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ! (11a. vers. – 11. tónus)
Előénekes: Népek családjai, adjatok az Úrnak, † adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat, * ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét.
Hívek: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
E: Áldozatot hozzatok, * és lépjetek udvarába.
A szent fényben boruljatok le az Úr előtt, * az egész föld rendüljön meg színe előtt.
H: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
E: Mondjátok a nemzeteknek: * „Az Úr uralkodik!”
Ő tette a földet szilárddá, és az meg nem inog, * ő ítélkezik a népek fölött igazságban,
H: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
Zsolt 95,7-8a.8b-9.10

ALLELUJA
Felragyogott ránk a szent nap. † Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat, * mert ma nagy fényesség szállt le a földre! (5. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Anna prófétaasszony magasztalta Istent azok nevében, akik Jeruzsálemben a megváltásra vártak.
Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A Gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 2,36-40

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük bizalommal Urunkat, Jézus Krisztust, aki elhagyta a mennyei dicsőséget, és eljött, hogy úgy éljen itt a földön, mint egy közülünk:
Lektor: 1. Segíts, Urunk, hogy minden megkeresztelt ember felnőjön az istengyermekek szabadságára!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Tekints irgalmasan a nélkülözőkre, és ébreszd fel híveidben a felelősséget irántuk!
3. Születésed által őrizz meg bennünket a bűn régi rabságától!
4. Kérünk, támogasd azokat a fiatalokat, akik magukra maradtak nehézségeikkel, és úgy érzik, hogy senki nem értheti meg őket.
5. Vedd magadhoz, Urunk, elhunyt szeretteinket, dicsőséged örök világosságába!
Mert a te kegyelmed mindenkor megtart és megőriz minket, ezért áldunk és magasztalunk téged. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.