2020-08-02

Évközi 18. vasárnap

Kezdőének:
Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és megmentőm te vagy, én Istenem, ne késlekedj! (Zsolt 69,2.6)

Könyörgés:
Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet: újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Jöjjetek és egyetek.
Így szól az Úr: Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket és gyertek ide hozzám: hallgassatok rám, és élni fog lelketek.
Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez.
Ez az Isten igéje.
Iz 55,1-3

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket. 5. tónus.
Előénekes: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
Hívek: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.
E: Mindenek szeme bízón rád tekint, * és te enni adsz nekik kellő időben.
Megnyitod kezedet, * és javaiddal eltöltesz minden élőt.
H: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.
E: Igazságos az Úr minden útján, * és szent minden művében.
Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, * akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
H: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.
Zsolt 144,8-9.15-16.17-18

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Semmiféle teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől.
Testvéreim!
Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Mi mindezeken diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
Ez az Isten igéje.
Róm 8,35.37-39

ALLELUJA
Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4,4b – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Mindannyian ettek és jól is laktak.
Abban az időben: Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket.
Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették: „Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak!” Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!” Ők ezt felelték: „Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és két halunk.” Mire ő ezt mondta: „Hozzátok ide!”
Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 14,13-21

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mennyei Atyához, aki Fia által bőkezűen adja nekünk a földi és az örök élet kenyerét!
Lektor: 1. Hogy az Egyház szociális tanítása érvényesüljön a földi javak igazságos elosztásában!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy közös felelősségvállalásunk eredményeként legyen meg a mindennapi kenyér minden család asztalán!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Hogy egyházközségünk hívei jó szívvel segítsenek rászoruló embertársaikon!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Hogy híveid mindig örömmel jöjjenek oltárod asztalához, és erősítsék lelküket az égi kenyérrel!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Hogy az élet Kenyere legyen szent útravalónk, amikor e világból távozunk!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Gondviselő Atyánk! Add meg nekünk a mindennapi testi és lelki kenyeret, hogy általuk megerősödve el ne lankadjunk a földi élet zarándokútján, hanem eljussunk égi országodba! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Istenünk; minden gyönyörűség és minden íz édessége megvan benne. (Bölcs 16,20)
vagy
Így szól az Úr: Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. (Jn 6,35)

Áldozás utáni könyörgés:
Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket. Oltalmazz minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.