2022-12-16

3. adventi hét péntek


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az Úr nemsokára elküldi a Szabadítót. Háza minden nép számára az imádság háza lesz; minden jóakaratú embert ide hív, és ide vár.
Ezt mondja az Úr: Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom. Boldog az az ember, aki így tesz, és boldog az az emberfia, aki ehhez ragaszkodik: aki megtartja a szombatot és vigyáz, hogy meg ne szentségtelenítse, és aki minden gonoszságtól óvakodik. Az idegenek fiai közül, akik az Úrhoz csatlakoznak, senki se mondja ezt: „Bizony az Úr kizár népéből!”
Az idegenek fiait pedig, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét, szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot és vigyáznak, hogy meg ne szentségtelenítsék, és akik ragaszkodnak szövetségemhez, azokat mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el őket házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. Ezt mondja Isten, az Úr, aki összegyűjti azokat, akik Izraelből szétszóródtak. Mások is vannak, akiket összegyűjtök azokhoz, akiket már összegyűjtöttem.
Ez az Isten igéje.
Iz 56,1-3a.6-8

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak téged az összes nemzetek. (4. vers. - 5. tónus)
Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten és áldjon meg minket, * ragyogtassa fel arcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek.
Hívek: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak téged az összes nemzetek.
E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, † mert igazságosan ítéled a népeket, * és te vezérled őket a földön.
H: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak téged az összes nemzetek.
E: Földünk megadta gyümölcsét, * a mi Istenünk megáldott minket.
Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa.
H: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak téged az összes nemzetek.
Zsolt 66,2-3.5.7-8

ALLELUJA
Jöjj el, Urunk, és látogass meg minket békességben, * hadd örvendezzünk előtted teljes szívvel. – 9. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Keresztelő János égő és világító fáklya, hogy Jézushoz vezessen minket.
Abban az időben Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Ti Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. De nekem nincs szükségem emberi tanúskodásra. Csak azért mondom ezt, hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt ő, ti azonban csak ideig-óráig akartatok fénysugarában gyönyörködni. Olyan tanúságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim, amelyeknek teljesítését rám bízta az Atya. Maguk a tettek, amelyeket végbeviszek, tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött engem.”
Ezek az evangélium igéi.
Jn 5,33-36

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Forduljunk bizalommal Jézus Krisztushoz, aki elhozta nekünk Isten igazságát.
Lektor: 1. Add, hogy Egyházad mindenkor megalkuvás nélkül hirdesse igazságaidat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Óvd meg népedet a felelőtlen és önző vezetőktől!
3. Add, hogy a téged követők élete tartóra helyezett lámpásként fényeskedjék embertársaik előtt!
4. Cselekedeteinket mindenkor a te akaratod szerint kezdjük el, és kegyelmed vigye azokat jó végre!
5. Jutalmazd meg, Urunk, az örök élet világosságával egyházközségünk elhunyt tagjait!
Pap: Ragyogtasd fel arcodat néped fölött, Urunk, hogy nálad mindenkor életet és üdvösséget találjon! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.


Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal