2022-12-13

3. adventi hét kedd


OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből
Isten megígéri a Megváltót, mint a szegények Szabadítóját és Üdvözítőjét. – De jaj a nagyhangú kevélyeknek!
Prófétája által feddően szól az Úr: Jaj a lázadó és tisztátalan városnak, a hatalmaskodónak! Nem hallgatott a szóra, nem fogadta el a figyelmeztetést. Nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közeledett! Igen, akkor majd tiszta ajkat adok a népeknek, hogy mindannyian segítségül hívhassák az Úr nevét, és egy szívvel szolgáljanak neki. Etiópia folyóin túlról is hoznak majd nekem áldozatot az én híveim, a szétszóratás fiai. Azon a napon nem kell majd szégyenkezned a tetteid miatt, amelyeket ellenem elkövettél. Mert akkor majd eltávolítom körödből azokat, akik gőgösek és hivalkodnak. Nem fogsz többé kérkedni szent hegyemen. Nem hagyok meg belőled mást, csak egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik: Izrael maradékát. Nem művelnek többé gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, és nem ejtenek álnok szavakat. Legelnek, delelnek, és senki sem háborgatja őket.
Ez az Isten igéje.
Szof 3,1-2.9-13

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt. (7a. vers. - 4. g tónus)
Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásból kiszabadította.
H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
E: Közel van az Úr azokhoz, akik töredelmes szívűek, * szabadulást hoz a megtört lelkeknek.
Az Úr megváltja szolgáinak lelkét, * és nem bűnhődnek, akik őbenne bíznak,
H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
33,2-3.6-7.17-18.19 és 23

ALLELUJA
Jöjj, és ne késlekedjél, Urunk, * oldozd fel néped bűneit. – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ne szavakkal, hanem tettekkel szeressük az Istent!
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek; „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: »Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!« A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: »Szívesen, uram!« menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?”
Azt felelték: „Az első.”
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 21,28-32

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Jézus Krisztust, aki minden embert megtérésre és a szeretetben való megújulásra hív, kérjük bizalommal.
Lektor: 1. Őrizd meg, Urunk, a megkeresztelteket attól, hogy miközben ajkukkal igent mondanak meghívásodra, életükkel meghazudtolják azt!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy tétlenség és bosszankodás helyett elkötelezetten dolgozzunk a körülöttünk lévő világ jobbításán!
3. Oldozd, Urunk, bűneink és rossz megszokásaink bilincsét!
4. Őrizd meg tieidet attól, hogy szívüket észrevétlenül gőg és önelégültség kerítse hatalmába!
5. Tisztítsd meg, Urunk, elhunyt testvéreinket, hogy örökre egészen a tieid legyenek!
Pap: Mert te, Urunk, mindenkiről gondoskodok és senkitől nem zárod el irgalmadat, ezért áldunk és magasztalunk most és mindörökké.
Hívek: Ámen.


Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal